Wartości niematerialne i własność intelektualna

Pod tymi pojęciami kryje się szereg aktywów będących w posiadaniu firm, które nie mają fizycznego, namacalnego charakteru lecz ich udział w wartości przedsiębiorstwa może być i często bywa znaczący. Co więcej, obserwujemy stały proces wzrostu znaczenia tych aktywów. O sukcesie firmy, o jej wartości, coraz mniej decydują maszyny i urządzenia. Dominującą rolę zaczynają odgrywać wartości niematerialne takie jak prawa, relacje, umowy, a przede wszystkim własność intelektualna obejmująca między innymi patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, sekrety handlowe i produkcyjne.

Eksperci A-1 doskonale rozumieją znaczenie tych aktywów i posiadają wiedzę, którą są w stanie wykorzystać dla potrzeb klientów. Doświadczenie nabyte przy realizacji szeregu projektów, których przedmiotem była wycena znaków towarowych, marek, oprogramowania, umów oraz kapitału ludzkiego pozwala nam podjąć się oszacowania wartości dowolnego aktywa z tego zakresu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close