Doradztwo

Doradztwo jest uzupełnieniem oraz rozszerzeniem analiz i wycen. W zadaniach związanych z doradztwem często wykorzystuje się analizy i wyceny, lecz nadrzędnym celem jest nie tyle określenie wartości czy wykonanie analizy, ale wspomożenie procesu decyzyjnego, dostarczenie klientowi porady, wybranie optymalnej z jego punktu widzenia drogi postępowania.

Nasze usługi doradcze obejmują przedsiębiorstwa, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości oraz maszyny i urządzenia.