Nieruchomości specjalne

Definiujemy nieruchomości specjalne jako obiekty, które zostały wybudowane w określonym celu i zmiana ich funkcji użytkowych jest trudna bądź niemożliwa. Nieruchomości tych nie da się łatwo zakwalifikować do jednej homogenicznej grupy (nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych czy przemysłowych).

Nieruchomości te to obiekty sportowe i rekreacyjne; budynki użyteczności publicznej czy miejsca kultu religijnego.

Oferujemy profesjonalną wycenę nieruchomości specjalnych bez względu na ich funkcję użytkową.