Produkty

Nasze produkty to analizy, operaty szacunkowe i raporty.
Operaty szacunkowe (dotyczą nieruchomości) pod względem formalnym spełniają wszelkie wymogi przepisów prawa oraz są zgodne z wytycznymi Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W przypadku raportów z wyceny (dotyczą przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, maszyn i urządzeń) ich zawartość determinują Międzynarodowe Standardy Wyceny wydawane przez IVSC oraz wytyczne i standardy takich organizacji jak Appraisal Foundation, ASA i IBA.

Dodatkowo, kładziemy duży nacisk, aby wykonane przez nas opracowania, nie tylko były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami standardów zawodowych, ale także charakteryzowały się logicznym wywodem, były napisane zrozumiałym językiem i posiadały atrakcyjną formę graficzną.
Nasze produkty, na życzenie klienta, przygotowujemy także w angielskiej lub hiszpańskiej wersji językowej.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close