Cel

Kluczowym zagadnieniem w naszej pracy jest cel jaki chce osiągnąć klient. Jego precyzyjne ustalenie determinuje zakres naszej pracy, jej organizację, dobór narzędzi. Dlatego staramy się w tym zakresie nie tylko słuchać klienta ale także pomóc mu cel zdefiniować.

Motywacje sporządzania wycen i analiz są bardzo różnorodne i ich katalog z pewnością nie jest zbiorem zamkniętym dlatego poniższe wyliczenie prosimy traktować jako jedynie niewielką próbkę nie do końca reprezentatywną.

  • zawarcie umowy (kupna, sprzedaży, leasingu, ubezpieczenia)
  • uzyskanie finansowania (kredytu, pożyczki)
  • wymóg prawny (związany z przepisami rachunkowymi, podatkowymi, itp.)
  • potrzeba informacyjna lub doradcza (między innymi w przypadku fuzji, przejęć lub podziału podmiotów gospodarczych)

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close